Отвориха офертите за две обществени поръчки
Отвориха офертите за две обществени поръчки / Община Видин

Обществените поръчки са за избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи и изпълнение на строителен надзор по проект „Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин", който се изпълнява по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013. Офертите, подадени за двете поръчки, бяха отворени от комисии с председател Борислава Борисова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика" на Община Видин, в присъствието на външни експерти и представители на медиите.

Една фирма кандидатства за участие в първата обществена поръчка - „ЛОГ - Сиберия" ЕООД, София. За изпълнението на строителния надзор са подадени документи от две фирми, също със софийска регистрация - ДЗЗД „Рафаилов - Линк Контрол" и ЕТ „Божо - Дар - Божидар Генов - Делян Генов".

Проектът „Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин" предвижда обновяване на обществени пространства в центъра на Видин с обща площ 38 000 кв.м, рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.