Обсъдиха проектобюджет 2018 на Община Видин

Обсъждането
Обсъждането / Община Видин
„Амбициозен, разумен и балансиран е проектобюджета на Община Видин за 2018 г.“ Това коментира кметът на Община Видин Огнян Ценков на проведеното обществено обсъждане на проектобюджет за 2018 година.

„Най-важната задача пред нас е финансовото стабилизиране на общината в условията на финансово-оздравителния план. Основен принцип, по който ще се ръководим е спазването на   строга финансова дисциплина, висока събираемост на данъци и такси и правилно разпореждане с общинската собственост.”- каза Ценков.

Пред присъстващите кметът посочи най-важните приоритети, по които ще се работи и ще се изпълнява бюджетът за 2018 година:  реализиране на големите проекти, подобряване на жизнената среда, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места, развитие на туризма на база културно-историческите дадености и богатата културна програма на Общината.

През 2018 година се очаква да бъдат реализирани големите проекти - реконструкция на централна градска част, обновяване и модернизиране на СУ „Цар Симеон Велики” и на Профилирана природоматематическа гимназия „Екзарх Антим I”, ремонт на Гребната база, ремонт на ОУ „Отец Паисий”, саниране на жилищни и административни сгради, строително-монтажни работи на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков”, Общинския драматичен театър „Вида”, възстановяване на Синагогата, облагородяване на междублоковите пространства, улична инфраструктура и дейностите по програмата за месни инициативи.

Общата стойност на бюджета е 40 322 944 лв.,  а държавната субсидия е в размер на 23 891 268 лв.  Делегираните  от държавата дейности са в размер на 21 227 604 лв. Приходите, които се очакват от месните дейности са 16 431 676 лв.

Със заложените в проектобюджета средства Община Видин ще реализира своите цели и приоритети, за решаване на конкретни проблеми и подобряване условията на живот и публичните услуги на територията на общината. Кметът Огнян Ценков прикани всички, които имат предложения относно бюджета на общината, да ги обмислят и представят в писмен вид.