Общински съвет - Враца
Общински съвет - Враца / Иво Ралчовски - вдясно
Днес решават и кои да са носителите на Наградата на Враца и званието “Почетен гражданин на Враца”
Тежка сесия на общинския съвет ще се проведе днес във Враца. Редовното заседание започва в 10 часа, а в дневния му ред са включени 25 точки. В две поредни точки общинските съветници ще трябва да изслушат информация за финансово-икономическите резултати от работата на общинските търговски дружества и на здравните заведения, които са изцяло собственост на Общината, както и да приемат годишните финансови отчети за дейността им.

Съветниците ще трябва да вземат решение и за това кои ще са носителите на званието “Почетен граждани на Враца” и “Наградата на Враца”. Номинирани за званието Почетен гражданин са проф. Пенка Маринова, която бе дългогодишен директор на врачанския филиал на Медицинския университет и строителният предприемач Огнян Бенински (посмъртно). Три са предложенията за „Наградата на Враца” за 2019 г.: Евелина Васкова, Сашо Ангелов и Олга Младенова.

Сред важните теми, които ще бъдат разгледани днес, са и гласуването на три изменения в решения на общинския съвет за поемането на дългосрочен общински дълг от фонд “ФЛАГ” и едно изменение на решение за поемане на дългосрочен дълг по проекти от общинската инвестиционна програма.