Комисия утвърди трасе за проектиране в земеделски земи за път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“

Няма постъпили възражения за частичното изменение на проекта а ПУП-парцеларен план в общините Макреш, Грамада и Ружинци

/ Областна администрация-Видин
Няма постъпили възражения за частичното изменение на проекта а ПУП-парцеларен план в общините Макреш, Грамада и Ружинци
Във връзка с подготовката на проект „Модернизация на път I-1 /Е-79/ Видин-Ботевград“, областният управител Албена Георгиева информира, че са изтекли сроковете за подаване на възражения в общините Макреш, Грамада и Ружинци за частичното изменение на проекта на ПУП-парцеларен план за обекта и няма постъпили възражения, съобщиха от Областна администрация-Видин.

Среща за напредъка по проекта „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“

Със свое решение, Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите е утвърдила трасе за проектиране в земделски земи за изграждането на обекта. Областният управител уточни, че с трасето се засягат около 493 798 кв. м земеделска земя.

Отвориха офертите за строителен надзор за пътя Мездра – Ботевград

Предстои цялата документация за ПУП-парцеларен план за обекта да се внесе в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане и приемане.

Областният управител допълни, че от Агенция "Пътна инфраструктура" е възложено изработване на проект за изменение на кадастралната карта. Изменението касае засегнатите землища от проекта на ПУП-парцеларен план.