Огнян Ценков
Огнян Ценков / Община Видин
Бюджетът на Община Видин бе приет на редовно заседание на Общинския съвет с 26 гласа „за“, 4 „против“ и 3  „въздържал се“. Той получи безрезервната подкрепа на всички присъстващи в залата кметове, кметски наместници и много граждани. „Основната цел на бюджета на Община Видин за 2019 година е да осигури финансиране на всички дейности на Общината при спазване на строга финансова дисциплина в изпълнение на Плана за финансово оздравяване на Община Видин. Неговата главна цел е да осигури финансиране на  всички дейности - подобряване на образователната и пътната инфраструктура, облагородяването на жизнената среда, изпълненението на значими проекти по европейски и национални програми и др.“ – каза Ценков. Той подчерта, че бюджетът за 2019 година възлиза на 44 203 973 лв., като приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 27 427 083 лв., а местните приходи – 16 776 690 лв.

Сред новите инициативи, които Общината поема, са: осигуряване на средства за създаване на специален фонд „Инвитро“, от който подкрепа ще получат семейства с репродуктивни проблеми; модернизиране на улица „Цар Александър II“, изграждане на фитнес на открито в Крайдунавския парк в участъка между Речна гара и Колодрума; ремонтиране на спортни площадки в междублокови пространства и др. Кметът Огнян Ценков обобщи: “В резултат на предприетите мерки за финансово оздравяване на Общината се гарантира добро финансово управление и през 2019 година“.

Общински съвет Видин
Община Видин

Ценков обясни, че със свое решение по точка от дневния ред Общински съвет - Видин дава предварителното си съгласие за промяна на предназначението, съгласно изискването на ЗСПЗЗ, по искане на АПИ, във връзка с трасето на обект: „Модернизация на път I-1(E-79) „Видин – Ботевград“. Трасето засяга имоти общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасища и мери, находящи се в землищата на Община Видин. По повод фалшивите новини, които се тиражират в публичното пространство от определени граждани, че има забавяне изграждането на пътя Видин-Ботевград, кметът на Общината отново подчерта, че този път е приоритетен и е от особена важност за всички. Той призова гражданите да не се поддават на манипулации и на езика на омразата, защото това се прави с чисто политическа цел, в лична, а не в обществена полза. Огнян Ценков увери, че всеки който петни името на Общината, нейните служители и него в качеството му на кмет, ще му бъде заведено съдебно дело, защото Българският съд е институцията, която се произнася за виновност или невинност.