Гласуват новата структура на общинската администрация във Враца
Гласуват новата структура на общинската администрация във Враца / Дарик Враца - архив

Тежко ще е днешното заседание на общинския съвет във Враца, което започва в 10 часа. В дневния ред са предвидени за разглеждане 27 докладни. Кметът на община Враца Калин Каменов ще представи на вниманието на съветниците 14 докладни. Сред тях с особен интерес се очакват дебатите и гласуването на новата численост и структура на общинската администрация. Четири са докладните, внесени от заместник кмета Петя Долапчиева, сред които са три предложения за отпускане на персонални пенсии на деца. Председателят на общинския съвет Румен Антов е вносител на пет докладни. Сред другите по-интересни теми, които ще бъдат разгледани, са откриването на процедура по приватизация на „РТВ „Вестител” – Враца” ЕАД, новите правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2016” и изборът на комисия по наградите на Община Враца за мандат 2015-2019.