Близо 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в добив на варовици край Мездра

/ Мирослав Гетов
Врачанското дружество „Маронас“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище „Енджи-север“, разположено в землището на с. Горна Кремена, Община Мездра, област Враца.

Посланикът на Дания посети Мездра

Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 2 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1.360 млн. лв.

В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и по бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Община Мездра.