/ Дарик Русе
Нивото на Дунав край Видин, в първия български участък, се е повишило с повече от метър за последните два дни, сочи справка на Изпълнителна агенцията "Проучване и поддържане на река Дунав".

"Към момента няма повод за притеснение от покачването с близо метър на нивото на реката. Няма и потенциална опасност от заливане на територии", съобщи капитан Тони Тодоров, директор на Дирекция "Речен надзор - Лом" към Агенция "Морска администрация". Корабоплаването се осъществява нормално, фарватерът е обозначен, няма отнесени от водата знаци, уточняват дежурните в Агенция "Морска администрация"-Видин.

Днес на 833 км при Ново село е отчетено ниво от 574 см. и покачването за последните 24 часа е със 68 см. Отчетеният воден стълб при км 790 на река Дунав при Видин е 607 см, като повишението спрямо вторник е със 65 см., а за последните три дни е със 145 см. съобщават дежурните от Агенция "Морска администрация".

"Нивото е далеч от високите нива, които в определени години са достигали до 900 см. и към момента няма опасност от заливане. Хидротехническото съоръжение Железни врата - Джардап 1 и 2, контролира притокът на вода и то разполага със система за ранно предупреждение, която предупреждава за висок притока на вода, която ще постъпи в коритото, и предварително се предприема изпускането на количества водна маса, за да могат жлюзовете да поемат идващите по течението високи води на реката", допълни капитан Тодоров.
БТА