/ netinfo

Община Свищов обяви два конкурса във връзка с празниците на града „Свищовски лозници”, които ще се проведат на 28, 29 и 30 септември.

Свищов се включва в Световния ден на почистването

Първи е традиционният поетичен конкурс за автори от цялата страна
, който е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат.

Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.Ще бъдат присъдени: Наградата за поезия “Николай Искъров” в размер на 250 лева; Първа награда - 150 лева; Втора награда - 100 лева; Трета награда - 70 лева и две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 30 септември 2018  година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”.
Крайният срок за получаване на творбите е 10 септември 2018 година на адрес: 5250 гр. Свищов, област В.Търново, ул. “Д. Г. Анев” № 4 а, Община Свищов „Култура”, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.

Продължава изпълнението на дейностите по проект „Да успеем всички заедно“ в Свищов

Вторият конкурс е за домашно червено вино.
Желаещите да участват представят свой асортимент от вино в бутилка от 750 ml, като на етикет върху бутилката трябва да са изписани трите имена на участника, адрес и телефон.

Срокът за представяне на виното е до 28 септември, петък в Община - Свищов „Култура“ (до обяд в сградата на Общинско радио), а на 30 септември, неделя - до 15.00 часа във фоайето на общината. Първите трима в класирането ще получат награди.