/ netinfo
Съвременен компютърен томограф бе отрит официално днес в МБАЛ "Свети Иван Рилски". Новата система Siemens somatom CT е високотехнологичен, мощен, компактен апарат от най- ново поколение и ще облекчи значително работата на медиците от всички отделения при диагностиката на различни заболявания. Той е 16 -срезов и подходящ за всички стандартни и специфични процедури.

Горнооряховската болница вече разполага с нов съвременен компютърен томограф
netinfo

Скенерът е факт, благодарение на финансовата помощ от страна на Общината. Той е на стойност 420 хил. лева, които ще бъдат изплатени разсрочено за 4 г., като през настоящата година местната управа осигурява 70 хиляди лева за него. Управителят на болницата д-р Иван Иванов припомни как на 8 ноември 1895 г. Рьонтген прави своето революционно откритие на рентгеновите лъчи, а само седмица по-късно в България се взема решение за разкриване на 12 околийски болници, една от които е горнооряховската.
 
"В наши дни 70% от диагнозите в медицината се поставят чрез рентгенови лъчи. Новата техника ще подобри и количествено, и качествено образа на МБАЛ. Количествено, защото вече ще можем да работим с повече пациенти както от извънболничната помощ, така и лежащо болни. А качествено, защото този компютърен томограф дава много по-детайлен образ", каза д-р Иванов и благодари на Общината за подпомагането на болницата - за закупуването на апаратура и ремонти. От 2014 до момента Община Горна Оряховица е отпуснала на стационара общо 336 000 лева, с които закупени модерни апарати за Очно отделение, за УНГ, за вътрешните отделения, а сега и за отделението по Образна диагностика.

Кметът инж. Добромир Добрев допълни, че през настоящата година в бюджета са заделени средства за МБАЛ и з закупуване на лапароскопска апаратура. Общата стойност на парите, които ще постъпят в болницата през т.г., е 159 280 лева.

Инж. Добрев подчерта и социалната значимост на новата придобивка- че в болничната помощ пациентите ще могат да се изследват на скенера безплатно , с направления от РЗОК. Той подари на началника на отделението д-р Галя Дачева кована икона с Богородица с младенеца.

Архиерейският наместник отец Николай отслужи водосвет, след което д-р Дачева направи демонстрация как работи томографа. Изображенията на изследваните участъци са в 3D измерения, като се получава огромно количество информация за структурата и функцията на човешките органи и за извършване на прецизна диагностика. За разлика от обикновените рентгенови уредби, при компютърния томограф, през тялото на пациента минава малко количество рентгенови лъчи, посочи д-р Дачева.

Целият персонал на отделението вече е преминал специално обучение за работа с новата компютърна томографска система. В отделението по образна диагностика работят трима лекари със специалност и 7 правоспособни лаборанти.