Ще съдят Общината за стотици хиляди левове, алармира местен парламентарист
Ще съдят Общината за стотици хиляди левове, алармира местен парламентарист / Дарик нюз
Ще съдят Общината за стотици хиляди левове, алармира местен парламентарист
57207
Ще съдят Общината за стотици хиляди левове, алармира местен парламентарист
  • Ще съдят Общината за стотици хиляди левове, алармира местен парламентарист

Задава се иск за стотици хиляди левове срещу Община Велико Търново, алармира заместник- председателят на местния парламент Румен Димитров. По думите му искът ще е заради препродадени частни имоти. Според него казусът е започнал през 2003 година, минава през мандат 2007-2011 г. и е финализиран през тази година.

В тази връзка на миналата общинска сесия съветникът от „Нашия град" е предложил проверка на дейността на отделите „Управление на собствеността" и „Териториално развитие" за периода януари 2006 - юли 2012 година. Колегите му обаче не са го подкрепили и предложението му е отхвърлено с 8 гласа „за", 1 „против" и 26 „въздържал се".

Румен Димитров е внесъл питане и до кмета Даниел Панов за възлагането на външни услуги за защита на правните интереси на Общината за същия период. Съветникът настоява за информация за всички дела, адвокатите или кантори, ангажирани да защитават интересите на институцията. Той иска да бъдат представени данни за платените хонорари, резултатите от приключените дела, колко от тях са спечелени и колко загубени. Плащани ли са обезщетения и в какви размери, има ли юристи, загубили дела на Общината, които продължават да я защитават и в момента.

„С тази проверка искам да помогна на кмета да се ориентира за това, дали дейностите в тези отдели съответстват със законодателството в посочения от мен период. За отдел „Управление на собствеността" трябва да се инспектират издадените заповеди, подписаните договори, проведените процедури по Закона за общинската собственост, а за отдел „Териториално развитие" трябва да се проверят и действията на неговия началник относно актуализиране на разписан лист за собственост в община Велико Търново. Как се осъществевят действията по него и в какъв срок се прави нанасянето на собствеността, тъй като би трябвало да има взаимна връзка между Агенцията по вписвания и общинската администрация", заяви Румен Димитров.

Местният парламентарист съобщи още, че започва процедура по събиране на необходимите 13 подписа от свои колеги за свикване на извънредна сесия, на която да се разгледат съдружията на общината в „Пазари ВТ" и „Етър 1924" АД. От 2002 г. Общината не е получила нито лев дивидент от „Пазари" ВТ, а с влизането в другото смесено дружество новият собственик не просто ползва нейната спортно-техническа база, но и се разпорежда с нея, коментира Румен Димитров.

Чуйте повече от него в звуковия файл.