Община Горна Оряховица
Община Горна Оряховица / Община Горна Оряховица

С първа копка започва ремонтът на част от канализационната мрежа в Горна Оряховица. В сряда (28 август), от 9:00 часа, на пресечната точка между улиците „Панайот Цвикев“ и „Хан Крум“ ще бъде даден официалният старт. 

Проектът „Канализационна мрежа на гр. Горна Оряховица – Главен колектор II от у. „Христо Смирненски“ до включване в Главен колектор III от о.т. 568 до включване в Главен колектор I” е одобрен от Община Горна Оряховица и ВиК „Йовковци“. Обхватът на разработената мрежа е с дължина 1734м.

Разработката предвижда подмяна на съществуващи колектори и изграждане на нови канали.

Целта на проекта е да се изгради канализационна мрежа, така че да обезпечи нормалното отвеждане на битови и производствени води от всички квартали във водосбора на Главните колектори II и III до Главен колектор I. Ще бъдат изградени и сградни канални отклонения към прилежащите имоти.

Финансирането е осигурено от ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) – 1 526 250,54 лв. с ДДС.