/ Георги Димитров
Пожарът на 14 септември унищожи над 95 процента от растителността на блатото "Кайкуша". Поради сериозното засушаване тази година, блатото напълно е пресъхнало през лятото.

Огънят бързо се е разпространил и е обхванал целия тръстиков масив на защитената местност. Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/.

След оглед на мястото от експерти в дирекцията на Природния парк "Персина" не са били установени загинали от пожара едри животни. Гнездовият сезон е приключил, а поради пресъхването на блатото по-голямата част от водолюбивите птици и бозайници са се преместили към съседните влажни зони по Дунав.

Горският пожар над Разлог е ограничен (СНИМКИ/ВИДЕО)

Основните щети са по растителните съобщества, дребните бозайници и безгръбначните, които не могат да избягат от бързо разрасналия се пожар. Част от тях е възможно да са се спасили и популациите им да се възстановят през следващите години благодарение на влажната почва и гъстите коренища от тръстика. Тръстиковите масиви ще се възстановят след една-две години, но следващата пролет птиците, гнездящи в тръстиката, няма да имат подходящо местообитание.

От пожара е засегната и част от туристическата инфраструктура, за която ще е необходимо възстановяване.

По първоначални данни пожарът в ПП "Персина" е причинен от аварирала земеделска техника, уточняват от ИАГ.

Блатото "Кайкуша" е обявено за защитена местност през 1978 г., с цел опазване на неговата екосистема. Общата му площ е 1554 декара, като цялата е заета от тръстикови масиви.
БТА