/ netinfo
И през 2017 година Община Велико Търново затвърждава финансовата си стабилност. Това стана ясно по време на заседанието на Великотърновски общински съвет, част от което бе приемането на касовото изпълнение на бюджета за миналата година.

Велико Търново бе домакин на национална среща на туристическите информационни центрове

По време на отчета на дейностите, кметът Даниел Панов посочи, че са изпълнени всички показатели по Закона за публичните финанси относно състоянието на финансова стабилност.

За поредна година събираемостта на местните данъци и такси расте, а за 2017 година приходите достигат близо 20 милиона лева – те са с 2,3 милиона лева повече от планираните. Повече от 3,3 милиона лева са събраните стари данъчни задължения. Добрата тенденция позволява запазването на ставките на местните налози поне до 2020 г.

Велико Търново стана столица на културния туризъм

Просрочените задължения на общината намаляват с 47% спрямо 2016 година (с повече от 1,2 милиона лева) и възлизат на едва 2% от годишните разходи.

„Благодаря на колегите в общинската администрация. Резултатите доказват, че разполагаме с много добра експертиза относно планирането, управлението и оптимизирането на приходите и разходите.

Панов: Велико Търново е на челните места по целесъобразно усвояване на европейски средства

Това е същността на добрата финансова политика
 - да залагаме и изпълняваме реалистични приходи, да харчим толкова, колкото изкарваме. Увеличаването на постъпленията ни позволява да влагаме все повече средства в различните сфери, дейности и политики и да подобряваме средата за живот, бизнес, образование, професионална реализация, култура и туризъм“, коментира Даниел Панов.