/ Тракийски университет
49 ученици, учители и бивши възпитаници на СУ „Димитър Благоев“ в Свищов засадиха горичка, която е първата, залесена самостоятелно от доброволци.
 
На 24 април, денят на първото издание на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“, доброволците засадиха 403 тополи в с. Морава.
 
Идеята за президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“ възниква през 2020 г.
 
Учениците от СУ „Димитър Благоев“ бяха поканени да се присъединят и станат част от президентската инициатива след като дълги години доказваха успешно инициативността и готовността си за доброволческа дейност в Международната награда на херцога на Единбург, чийто патрон е Президента.
 
Първото издание на президентската инициатива „Да засадим дърво, да възродим българската гора“ се състоя на 24 април 2021 г. едновременно в различни части на страната, където младите хора и техни преподаватели залесяваха и озеленяваха, с подкрепата на разсадниците към държавните горски стопанства, любезно осигурили необходимите фиданки.  Президентът Румен Радев, членове на неговият екип и на Администрацията на президента залесиха участък в Плана планина.
 
Доброволците от СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов засадиха гората в с. Морава, благодарение на съдействието на кмета на община Свищов Генчо Генчев, на инж. Иван Калчев от отдел „Екология“ на Община Свищов, съдействал за намирането на терена, на инж. Диляна Чоранова-Коева – директор на Държавно горско стопанство гр. Свищов и екипът й за осигурените фиданки, професионални насоки и съдействие в процеса на залесяване; на кмета на село Морава Петко Божанов, който осигури терена и на Христо Цветанов, управител на Кемапул, осигурил машини за подготовката на терена и поддържането на гората.