Намалява броят на молбите за твърдо гориво
Намалява броят на молбите за твърдо гориво / netinfo
Днес изтича срокът за подаване в дирекциите за социално подпомагане на молби за отпускане на целеви помощи за твърдо гориво.
За някои случаи, по изключение, се предвижда удължване на срока, но социалните работници ще проверяват причините за закъснението.
180 лева е размерът на помощта за отоплителния сезон, който ще започне на 1 ноември и ще приключи на 1 март 2008 година.
Помощта ще се изплаща в натура, т.е в твърдо гориво, като лицето ще предоставя заповедта за отпускане на помощта на избран от него търговец.
От Дирекция “Социално подпомагане” уточниха, че за всякакви количествени разлики при доставката на горивото, както и за всякакви неуредици при доставката, гражданите трябва да се обръщат към фирмата доставчик.
Крайният срок за осъществяване на доставката на твърдо гориво е 31. 12 . 2007 година.
Наблюдава се тенденция на намаляване на подадените молби в сравнение с миналата година. За 2006 година са подадени 11 857 молби.
През тази година молбите с 9 521.