Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя
Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя / DarikNews.bg
Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя
53708
Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя
Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя
  • Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя
  • Министър Нона Караджова обяви нова защитена местност край Миндя

Нова защитена местност „Река Веселина" между великотърновските села Къпиново и Миндя бе официално обявена от министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Тя посети региона, за да връчи на кмета на общината Даниел Панов и на кметовете на двете населени места заповедта за новата защитена територия именно по повод днешния Международен ден на биологичното разнообразие.

Така във великотърновска община защитените зони стават седем - Хотнишки водопад, Негованка, Войнежа, две в село Балван, в Миндя и Къпиново. Новата защитена територия обхваща комплекс от влажни зони по средното и долното течение на река Веселина, включително две стари речни корита и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади, създаващи предпоставка за обитаването на голям брой значими животински видове.

Само през последните три години в България са обявени нови седем защитени територии, а 16 са били разширени, обявени са и пет нови зони, включени в "Натура 2000", съобщи Нона Караджова.

Чуйте я в първия звуков файл.

Новата защитена местност „Река Веселина" е с обща площ 986 дка, простиращи се от моста на Къпиново до землището на Златарица. Върху тях се забранява строителството, с изключение на дейности по възстановяване естествения характер на водните екосистеми, изграждане на екопътеки, беседки и заслони за обществено ползване, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, търсене, проучване и добив на подземни богатства, добив и изземване на инертни материали разораване на пасища и мери.

Районът е местообитание на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове като блатно кокиче, балкански щипок, дъждовник, обикновен (малък) тритон, голям гребенест тритон, жълтокоремна бумка и др. Идеята за обявяването на новата защитена територия е на местното сдружение „За Веселина", в което членува известният политолог Евгени Дайнов, жител на село Миндя.

Преди години местните природозащитници се захващат с проект за възстановяване на речното корито край селото. Подкрепа получават от Фонда за защита на дивата природа WWF, който отпуска 98 000 лв. за възстановяване на стария меандър на река Веселина, попадащ в границите на новата защитена местност.  

Чуйте повече от Евгени Дайнов във втория звуков файл.

Положителните последици от възстановяването на старото речно корито са увеличаване на растителните и животински видове в района. Край реката са се заселили няколко семейства видри и една двойка редки черни щъркели. Двойно са нараснали и видовете риба, които обитават река Веселина, поясни Иван Христов от Фонда за защита на дивата природа.