/ netinfo
С Решение №1 от 19 февруари, Управителният съвет на проект „Красива България“ одобри за финансиране и реализация проектно предложение на община Свищов на обща стойност 191 489,00 лева.  

Община Свищов подаде първото проектно предложение за 2019 г.

В изпълнение на плановете си за развитие на културата и образованието през 2019 година, община Свищов кандидатства за участие в проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов“.

При реализирането на проекта община Свищов ще участва с 53 % от цялата сума, а останалата част, в размер на 90 000,00 лева, ще бъде предоставена от Министерство на труда и социалната политика.

Държавата даде 40 632 лева за обновяване на паметник и мост в Свищов

Проектното предложение е приоритетно за Общината, поради факта, че към настоящия момент в сградата на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов, се възпитават и обучават 781 деца, разпределени в 36 паралелки, а за тях се грижат 103 човека педагогически и непедагогически персонал.

Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е оборудвана с метални и стари съоръжения от периода на изграждане на обекта, които не отговарят на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Oтпада абонаментната такса в детските градини на община Свищов от 1 януари

Днешното състояние на тази територия е лошо - напукани настилки, разрушени огради и спортни уреди, което я прави не функционална и децата обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени, поради наличието на два амортизирали коша.

Няма обособени зони за други спортове на открито, настилката е оронен асфалт, което поставя в риск учениците по време на спортни занимания. От изключителна важност е сформираните спортни клубове, които въпреки всичко постигат резултати, да бъдат осигурени с подходящи зони за тренировка, с оглед създаване на материална среда, която да подпомага, а не да ограничава развитието на потенциала на младите спортисти.

МС отпусна 700 хил. лв. на Община Свищов за подобряване на градска жизнена среда

Наличието на добра материално-техническа инфраструктура, подходящи оборудвани съоръжения ще допринесат за популяризиране на съответните спортове, както и за осмисляне на свободното време на всички ученици.

Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване на материалната база в образователното заведение и качеството на предлаганата образователна услуга.
От подобрената среда ще се възползват също така и семействата на децата, споделяйки общи моменти в двора на учебното заведение.