/ netinfo
През 2017 г. Общински съвет-Свищов направи промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение №797/28.02.2003 г., Протокол №52, npoмeнeнa c Pешение №734/19.12.2013 г., Протокол № 44.

Ръководството на Община Свищов посети ЦСРИ-Свищов

След промените от 2017 г. Общинският съвет запази таксите, които родителите/настойниците на децата заплащат за ползване на услугата в детска градина - такса за стойността на храната, включена в базов пакет от услуги, в размер на 2 лева на присъствен ден. Освен тази такса родителите/настойниците заплащат и абонаментна такса в размер на 10 лева за постоянни разходи.

МС отпусна 700 хил. лв. на Община Свищов за подобряване на градска жизнена среда

От 01 януари 2019 година ще се реализира една от политиките на кмета на община Свищов, в областта на образованието, като родителите/настойниците на децата, ползващи услуга в детските градини няма да заплащат абонаментна такса в размер на 10 лева. Родителите/настойниците ще заплащат само такса за стойността на храната, включена в базов пакет от услуги и свързана с  присъствените  дни на детето.

Целта на това дълго обсъждано предложение е да осигури равен достъп до качествено предучилищно образование на децата на територията на община Свищов чрез отпадане на абонаментните таксите в детските градини.

Министърът на икономиката донесе добри новини за развитието на Свищов

„По този начин ще стимулираме и семействата с по- ниски доходи да ползват услугите на детските заведения. С оглед  демографската криза и ниските доходи смятаме, че това е едно облекчение за семейния бюджет на родителите, а освен това, ако искаме всички деца да бъдат обхванати в училище, да не отпадат, най-сигурният начин е преди това да са посещавали предучилищни форми“, категоричен е кмета на Свищов Генчо Генчев.