/ netinfo
Eксперти от Министерство на културата бяха впечатлени от полаганите грижи на община Свищов за съхраняване на „Паметниците“
Комисия, назначена от Министерство на културата, посети местността „Паметниците“, край Свищов и извърши оглед на място на изпълнените консервационно-реставрационни, и ремонтни дейности обхващащи екстериора на Исторически резерват – групова недвижима културна ценност в историческото място в долината на р. Текир дере в местността „Паметниците“.

Правителството отпусна 50 000 лв. за реставрация на най-стария църковен храм в Свищов

В изпълнение на подписания между министъра на културата Боил Банов и кмета на община Свищов Генчо Генчев Договор № РД11-05-13 от 24 юни 2018 г. незабавно стартираха дейностите по изпълнение на проекта.

Те включваха мероприятия в зоната на издигнатия през 1881 г. паметник „Александър ІІ“ и каменния мост на р. Текир дере. Дейностите приключиха преди определения краен срок. Стойността на договора е в размер на 40 632 лв.

Правителството отпусна 5000 лв. за паметника на „33-ти Свищовски полк“ в Свищов 

Комисията, председателствана от Регионалния инспектор в ГД „Инспекторат за опазване на културното наследство“ на Министерство на културата за Северен централен район, включваше и експерти от Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Тя извърши проверка на място за обема, количеството и качеството на изпълнените дейности и констатира пълно съответствие.

В протокола за приемане беше отразено, че Общината не е допуснала, при реализиране на консервационно-реставрационните и ремонтни дейности, да се нанесат повреди по движими  художествени ценности.

Отпускат 300 000 лв. за ремонт и изграждане на военни паметници

Експертите на НИНКН останаха впечатлени от настоящия облик на целия комплекс, а след извършените мероприятия и подобрената достъпност, паметник „Александър ІІ“ се вписва вече видимо и с неповторимата гледка към река Дунав.

Стремежът на Общината да превърне парка в атрактивна туристическа дестинация, допълваща цялостния и разпознаваем образ на Свищов, дори извън пределите на България ще продължи и през 2019 г .