/ / iStock/Getty Images
Бизнесакадемия за стартиращи предприемачи ще работи във Велико Търново в края на месеца, съобщиха от Общината.

Проектът BASE е на фондацията "Америка за България" и Съвета на жените в бизнеса в България, и е подкрепен от Общината.

Академията представлява иновативен курс за обучение, който е напълно безплатен за желаещите, и включва и теория, и практически занимания. Програмата има за цел да насърчава хората да стартират свой бизнес, а тези, които вече имат собствена предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят.

Социалните партньори решиха: Предвижда се редизайн на мярката 60/40

Курсът на обучение включва откриваща сесия и 12 лекции. Сред лекторите и менторите ще бъдат успели български предприемачи, от които участниците ще могат да почерпят опит и знания.

Решаване на казуси от практиката, работа в екип и създаване на виртуални бизнескомпании също е част от програмата BASE. Освен умения за построяване на основните на бизнес, участниците в курса ще усвоят методи за оценка на бизнесидея, управление на финанси и изработване на бизнесплан.

Обучението завършва с представяне на бизнесплановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно жури. Предвиден е и награден фонд.