/ netinfo
Проведени са съвместни проверки в страната, свързани с контрол на съхранение и продажба на месни продукти
В периода от 22 декември 2017 г. до 14 януари 2018 г. бяха извършени проверки на магазини и складове за преработка на месо, както и на моторни превозни средства, превозващи местни продукти.

Проверките са реализирани в цялата страна от служители на СДВР и Областните дирекции на МВР, представители на Националната агенция за приходите, Българска агенция за безопасност на храните, Комисия за защита на потребителите и Агенция „Митници“. Съвместните действия бяха координирани от ГД „Национална полиция“.

Инспектирани са общо 1258 обекта – магазини, складове за съхранение и преработка на месо и 1709 моторни превозни средства. Наложена е забрана за продажба на общо 53 840, 905 кг. месо и месни продукти, поради изтекъл срок на годност, други 201,700 кг. са иззети от физически лица, които са продавали стоката без документ за произход.

Най-голямото количество месо е иззето от обекти в област Велико Търново - 37 533 кг., Търговище – 20 910 кг. и Пловдив – 1 300 кг. За установените административни нарушения са съставени общо 38 акта и пет протокола. Четири от тях в София, по три – във В. Търново, Пловдив и Кюстендил, по два в Ст. Загора и Габрово.