/ Община Горна Оряховица

12 000 лв. са заделени отново в общинския бюджет за 2019 г. за стимулиране на постижения на ученици.

Агенцията по заетостта организира трудова борса в Горна Оряховица

С финансови премии ще бъдат отличени призови класирания през учебната 2018/2019 г. на национално и международно ниво в състезания, които не са включени в националния календар, но са съизмерими с тях като представителност на участието.

Община Горна Оряховица е една от малкото общини, които заделят средства в бюджета си за стимулиране на деца, показали високи резултати в национални и международни състезания и конкурси.

Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

От 2006 г. общинска администрация разработва, а Общинският съвет приема Програма за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби, които се обучават в общинските училища.

През 2018 г. 97 талантливи деца от Общината са били финансово стимулирани в рамките на Програмата. Вярваме, че всяко дете има уникална дарба. Това е основателен мотив то да получи подкрепа, за да може да развива таланта си. Успехът на всяко едно дете е важен, защото напредъкът на обществото се обуславя от постиженията на всеки един от нас.

Започва акция за изоставени стари автомобили в община Горна Оряховица

Поощряването на децата, които са положили усилия и са се представили достойно при участието си в национални и международни състезания, дава добър пример на останалите, а това безспорно ще има положителен ефект за обществото като цяло, коментира Румяна Матеева - директор на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“ в Община Горна Оряховица.