/ Агенция по заетостта

Трудова борса организира в Горна Оряховица Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Трудовата борса ще се проведе на 15 април - понеделник, от 10.00 часа в сградата на НЧ „Напредък - 1869“.

Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №4, етаж II, - стаи 206, 208, 212, Център „Работа” или на телефони - 0618/ 2 18 82, 6 01 91.