/ снимка: Live.varna.bg
Строителните дейности на новия корпус на детска градина "Карамфилче" в район "Приморски" и на новата сграда на детска градина "Иглика" в квартал "Виница" са към своя край.

155 са незаетите места в детските градини във Варна

Сградите трябва да бъдат напълно оборудвани и обзаведени в края на лятото, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. Заради по-големия интерес от страна на родителите към детските заведения в районите „Приморски и „Одесос“, Община Варна работи за разширяване на капацитета им за следващата учебна година. 

На финала е обществената поръчка за ремонт на сградата, в която се помещаваше Дом „Другарче“. Имотът е предоставен за управление като филиал към ДГ №17 “Д-р П. Берон“. Предстои сградата да бъде преустроена, с възможност за 3 целодневни и 1 яслена група. 

80 % от кандидатствалите деца за градини приети на първо желание

Готови са и още няколко проекта. Предстои разширение на ДГ №14 „Дружба“ - чрез изграждане на нов корпус. Строителството за новите 4 групи ще се извършва върху терена на сегашните бараки. 

Има готов проект за строителство на допълнителен корпус с 4 групи в двора на ДГ №22 “Мечо Пух“. В район „Одесос“ Община Варна  финансира ремонт, обзавеждане и оборудване  на допълнителна група към ДГ №3 „Звездичка“. В процедура на обществена поръчка е проектът за новата сграда за детска градина с 4 групи на ул. „Хъшове“.