/ Дарик Варна
Класирането за общинските детски градини във Варна и яслените групи към тях бе обявено днес. За обявените 2012 места в градините са участвали 1986 деца. От тях 80% са класирани по първо желание и 16% по второ и следващо желание, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

ЕС инвестира над 1 млрд. лв. за модернизация на училища и детски градини у нас до 2020 г.

Записването започва от 1 юни и ще продължи до 15 юни. За останалите свободни 311 места прием ще бъде обявен от 1 юли. За тях родителите могат да кандидатстват със същото заявление, като променят само избраните от тях детски градини, в които са обявени свободни места.

Над 3200 свободни места в детските градини и ясли във Варна

При яслените групи към градините бяха обявени 349 свободни места. При тях 81% от децата са приети по първо желание и 10% по второ и следващо желание. За тях записването тече в същите срокове.

913 деца са приети в самостоятелните детския ясли. 91% от тях са по първо желание, 6% са класирани по второ и 3% по трето желание. Потвърждаването на приетите деца е до 28 юни. Постъпването в детските ясли ще се извърши поетапно, съгласно изготвените графиците от директорите