Укрепват ската над крайбрежната алея, районът е опасен
Укрепват ската над крайбрежната алея, районът е опасен / Дарик Варна

В района на крайбрежната алея, в участъка от рибарското селище в посока юг, се извършват дейности по аварийно укрепване на ската, информират от „Холдинг Варна”. Укрепваният участък е с дължина от 1105 м. Укрепването се извършва както долу в основата на ската, чрез изливане на стоманобетонови пилоти и изграждане на укрепителна стена, така и в горната му част, като успоредно с това се отводнява скатът чрез изграждането на вертикални дренажни кладенци. Чрез тях се отвеждат подпочвените и повърхностните води към морето. След тези мероприятия целият участък ще бъде залесен чрез хидропосев. По горната част на панорамната алея ще бъде поставена предпазна ограда, осигуряваща безопасността на преминаващите и възстановена компрометираната асфалтова настилка по алеята. Срокът за завършване на укпепителните мероприятия в тази част е 15 месеца.

Укрепваният участък е район с активно срутище. Продължават да се отделят земни маси и скални късове. Работи се при опасни наклони и постоянно течаща вода.  Всички тези фактори водят до необходимостта от спешни мерки, за да се спре ерозията. Работният процес продължава без прекъсване, като през тъмната част на денонощието влиза механизацията и се превозват строителните материали.

Дружеството инвеститор, както и изпълнителите на обекта не носят отговорност за инциденти, случили се на територията на обекта, с граждани, които не са спазили предупредителните знаци и навлезли в строителния обект.

Влизането в оградената строителна площадка е разрешено само за служители на фирмите изпълнители, като същите са минали инструктаж за безопасност и са снабдени с необходимите предпазни средства.