Община Варна
Община Варна / www.varnacouncil.bg
Таксите за тротоарно право да не бъдат начислявани за периода на извънредното положение е предложението на Портних

С два месеца – до 30 юни 2020 година, се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и за МПС ще са с 5% отстъпка, ако се платят в пълен размер.

Промените са включени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

От дирекция "Местни данъци и такси" напомнят, че Община Варна предлага услуга за плащане на налозите и чрез виртуален ПОС терминал за картови разплащания. Остават да работят и касите на дирекция при засилен контрол и мерки за дезинфекция.

Като част от икономическите мерки в подкрепа на хората, кметът Иван Портних подготвя и предложение до Общинския съвет -  таксите за тротоарно право да не бъдат начислявани за периода на извънредното положение.

"Знаете, че отменихме синята зона и тя вече се ползва безплатно. В момента прецизираме внимателно разходите за здравеопазване и социални дейности, набелязваме мерки за увеличаване на бюджетите в тези функции, търсим възможности за редуциране на други общински такси, патентни данъци, наеми", заяви той.