/ Дарик Варна, архив
Средата за отглеждане на безстопанствените животни в приюта била добра, пък и имало множество сигнали за наличие на агресивни безстопанствени кучета по улиците
Административният съд във Варна постанови отмяна на  наложената  принудителна административна мярка - временно преустановяване на дейността по залавяне и обработка на безстопанствени кучета в Общинския приют за безстопанствени кучета в  с. Каменар и поетапно пускане на наличните 76 животни по местата на залавяне или предоставянето им за осиновяване. Това съобщиха от съдебната пресслужба. 

Разкриха още един кучешки концлагер край Варна (СНИМКИ)

Съдебното дело бе образувано по жалба на кмета на община Варна  срещу разпореждане издадено от главния инспектор при Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) - Варна д-р Иван Стефанов от 4 юли 2018 г.

При извършената съдебна проверка, съдебният състав  констатира наличието на съществени  нарушения на административнопроизводствените правила при налагането на принудителната административна мярка и явното й несъответствие с материалния закон.

Съдът се обосновава и със заключението на вещото лице по  проведената съдебно-техническа експертиза, което ясно сочи, че извършеният основен ремонт и реконструкция, не само че съответства напълно на одобрената и съгласувана  и от ОБДХ-Варна екзекутивна документация, но и реализира допълнителни подобрения на средата за отглеждане на безстопанствените животни.

В мотивите на решението съдът е поставил акцент върху въпрос, отговорът на който поставя делото и изхода от правния спор в категорията на дела с висок обществен интерес. Съдържанието на приложените по  делото множество сигнали за наличие на агресивни безстопанствени кучета, описаните там инциденти, особено сигналното писмо на началника на V РПУ при ОД на МВР-Варна, мотивира съда да приеме извод за съществуващ потенциален риск за спокойствието, сигурността и безопасността на гражданите и гостите на Варна и  изисква бързи, адекватни и изключително навременни превантивни  мерки, които да ги гарантират.

Съдебният състав посочва в мотивите си, че при наличието на  действащ приют за безстопанствени животни,  изграден, регистриран и функциониращ, експлоатиран при непълна заетост на определения капацитет, да се разпореди  преустановяване  на дейността по залавяне  и обработка на безстопанствени кучета и поетапно пускане на наличните 76 животни по местата на залавяне, освен че е неоправдано от позиция на закона, то е неоправдано и от гледна точка на гражданското общество.

Съдът счита, че се засягат права и законни интереси на граждани в по-голяма степен от най-необходимото са постигане целите,  за които е издаден актът.  Това, според решаващият състав на съда, съставлява нарушение на основен принцип на административното правораздаване - този, прокламиран в чл. 6 от АПК.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред ВАС.