/ Областен Информационен Център-Варна
50 души в неравностойно положение бяха обхванати от проекта „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“ на сдружение „Форум гражданско общество“, който започна преди 19 месеца. Неговата стойност е близо 400 хиляди лева, а дейностите са финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

40 възрастни в риск - хора в социална изолация и с тежки заболявания, безработни, както и 10 лица с увреждания, бяха изведени от домовете им. С тях  работиха 12 специалисти в различни области. Обхванатите по проекта посетиха различни туристически забележителности, съобщи в Областния информационен център-Варна ръководителят на проекта Борислав Френчев. 

С европари  заведоха на екскурзия хора в риск, които от години не са напускали домовете си
Областен Информационен Център - Варна

Хора от общините Бяла и Долни чифлик, които рядко напускат домовете си, имаха възможността да отидат на екскурзия. Разходка с лодка по река Камчия зарадва момче и момиче с Детска церебрална парализа. Логопеди работиха с възрастни със затруднен говор след претърпени инфаркти и инсулти. 

С пари по проекта бе разкрита и предоставена иновативната социална услуга „Мобилен екип за социална и здравна работа на терен“. Специалистите и консултантите от мобилното звено достигнаха и до най-отдалечените и изолирани места и случаи, като оказваха съдействие според потребностите на потребителите на тази услуга. В проекта се включиха психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти. Бяха обучени 30 социални асистенти и 5 озеленители. Със средства по проекта те ще практикуват новите си професии в продължение на 6 месеца.

В мобилната група бяха включени предимно хора от двете общини, тъй като те познават местните и могат да работят по-лесно с тях. Полза от проекта имаха и настанените в социални институции в Бяла и Долни чифлик, тъй като от услугите на специалистите са се възползвали, освен подбраните реципиенти, и останалите хора в тях.

Важен акцент по проекта е и комуникацията с работодателите в региона. Те бяха запознати с възможностите, които представя той. Бе организирана връзка с безработни и в резултат на нея някои от тях успешно се реализираха на пазара на труда. 

В рамките на проекта бе направено и социологическо изследване на територията на общините Бяла и Долни чифлик. Оформи се изследователски доклад и анализ на потребностите и възможностите за сътрудничество при предлагане на социални и интеграционни услуги на територията на двете общини.

След приключване на проекта, чрез споразумение с кметовете на Бяла и Долни чифлик и със съдействието на сдружение „Форум гражданско общество“, специалистите консултанти ще продължат своята работа.

Заснемането на филм също беше част от проекта. Той показа социалните дейности, материалната база и услугите, които се предлагат на лица в неравностойно положение. Представиха се и работодатели, които предлагат различни възможности на пазара на труда, включително и на представителите на целевата група по проекта.