Проверяваме данъчните си задължения по интернет
Проверяваме данъчните си задължения по интернет / Дарик Варна

Община Варна вече предоставя възможност гражданите и фирмите да проверят данъчния си статус по интернет. Проверката се извършва чрез общинския сайт – www.varna.bg. В долния ляв ъгъл има линк с текст “Задължения за местни данъци и такси – онлайн проверка”.

Физическите лица трябва да въведат ЕГН, а юридическите - БУЛСТАТ. Важно е да се знае, че е задължително да се впишат още входящият номер и датата на някакъв документ. Това може да бъде декларация за имот, кола или др. Данни за входящ номер могат да се вземат и от старо годишно данъчно съобщение, каза Венцеслава Коева, шеф на дирекция “Местни данъци”. Тя обясни, че системата е добре защитена и няма да може да се влиза в потребителската сесия на чужди лица.

Очакванията на администрацията са, че с новата услуга ще се подобри обслужването и ще се увеличи събираемостта на данъците. Данните за 2011 година ще бъдат достъпни след 1 март, тъй като по закон има ограничение за изнасянето им преди тази дата.