/ Thinkstock/Getty Images
Днес отвори врати Център за социални услуги на едно гише в община Аксаково. Той е иновативен модел за предоставяне на социални услуги и се реализира  в рамките на проект „Социални услуги на едно гише“ с административен договор по процедура  „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд. 

Иновативният начин дава възможност за получаване на информация от център, организиран на принципа на „едно гише“. Там гражданите могат да споделят съществуващ проблем и да получат помощ чрез предлаганите от община Аксаково социални услуги и електронна платформа „Социални услуги на едно гише“ /Social One Stop Shop/, която предоставя информация за предлаганите от община Аксаково социални услуги. Заявяването на исканата услуга става по електронен път на http://soss.aksakovo.net/.

Основна цел на платформата е подобряване достъпа до предоставяните от община Аксаково социални услуги. Тя е отворена за всички граждани на община Аксаково, нуждаещи си от помощ и подкрепа за да подобрят своя социален живот.

Центърът ще работи пилотно за период от 6 месеца в рамките на проекта.