/ Община Варна
Продължава приемът на документи на кандидати за ползване на услугите на Дневния център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, който е с капацитет 40 души, съобщиха от Община Варна.

Социалното заведение се намира в район „Младост“, на ул. „Петко Стайнов“ №7. Сградата е ремонтирана по проект по оперативна програма „Региони в растеж“. Кандидатите, заедно със своите близки, могат на място да разгледат условията, да се запознаят с екипа и да подадат заявление за настаняване.

Откриват център за хора с тежки увреждания във Варна

Услугата се предоставя за 8 или за 4 часа, има възможност и за мобилна помощ - на място в дома. На разположение са социален работник, рехабилитатор, психолог, трудотерапевт и санитар, които работят с потребителите както индивидуално, така и групово.

Социалната услуга е безплатна за потребителите, тъй като дейностите се финансират по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщи ръководителят на проекта Анастасия Георгиева, дирекция на дирекция „Здравеопазване“ към Общината.

От Центъра предлагат помощ и за близките на хора с различни форми на деменция. Кандидатите трябва да имат настоящ адрес в град Варна, да са на възраст над 65 г. с поставена диагноза за деменция от ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК или епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и други.

Допълнителна информация може да бъде получена от Ани Делева - 0876/ 522-722 - представител на Ален Мак Мед ЕООД; Анастасия Георгиева - 052/820-239 - Община Варна, ръководител на проекта.