Има индикации за замърсяване на морето от заседналия товарен кораб, съобщиха от МОСВ.

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ е анализирала резултатите от изпитване на двете водни проби, взети на 25 септември.

Транспортният министър нареди: Незабавно разтоварване и изтегляне на заседналия товарен кораб

По време на проверката бяха взети две водни проби от акваторията на Черно море – първата до товарния кораб „Vera SU”  в посока открито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане на товара.

Резултатите от изпитване на пробите за азот нитритен показват, че към 15 часа на 25 септември има индикации за замърсяване на морската вода от товара на кораба.

В момента екип от експерти са на място за повторна проверка и пробонабиране.

Политически престрелки заради заседналия кораб край Камен бряг

От министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщиха, че операцията по освобождаването на заседналия товарен кораб Vera SU е технически обезпечена. В изпълнение на заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, логистичният план е в действие и се изпълнява стриктно. Укрепен е заседналият товарен кораб Vera Su с доставените тази сутрин резервни котви. Целта е да бъде избегнато евентуално разместване на плавателния съд при влошаване на метеорологичната обстановка.

Извършен е водолазен оглед на целия скалист район за прецизирането и поставянето на котвите и техниката. Направен е и втори допълнителен оглед, при който е определена и означена безопасна полоса за позициониране на 100-тония плаващ кран. В момента кранът, заедно с обезопасяващ влекач, подминава нос Калиакра и се очаква към 17.00 часа да бъде в местността Яйлата.

На палубата на крана е монтирана 15-тонна машина за пълнене на торби с вместимост 1 тон всяка. Продукцията ще бъде извозена и складирана на пристанище Варна до пълното възстановяване от корабособственика на направените от държавата разходи.

В хода на операцията е предвидено да има и втори кран, поставен на плаваща платформа, с който ще се прехвърлят товарите на баржа и ще се извозват. При достатъчното облекчаване на товара от заседналия кораб, ще се създаде възможност за свалянето на плавателния съд от скалите с два влекача.

Ежедневно се правят проби на водата в района на местността Яйлата, които към днешна дата не показват наличие на замърсяване.

Плавателният съд заседна на 20 септември край бреговете на м-ст Яйлата до Камен бряг. Корабът плава под панамски флаг и превозва азотни торове. Експерти предупреждават, че разлив на товара може да доведе до екологична катастрофа в българската акватория на Черно море.