Варненският апелативен съд 
 Варненският апелативен съд  / Дарик Варна, архив
Варненският апелативен съд разполага с такава техника още от 2014 г.

Видеоконферентна връзка вече успешно се използва в съдебната зала на Апелативен съд – Варна. С цел предотвратяване на разпространението на вирусни заболявания и предвид въведените стриктни предохранителни мерки в Съдебната палата, Апелативният съд започна използването на наличната техническа възможност за връзка от разстояние.

Мерките за неотклонение на лица с мярка „задържане под стража”, които се намират в следствения арест, вече се разглеждат по този начин. В реално време съдебният състав има видео и аудио връзка със специално оборудвано помещение в сградата на Окръжния следствен отдел. Обвиняемият чува и вижда съдебната зала, където са неговите процесуални защитници, прокурорът, съдиите и съдебният секретар.

Връзката се осъществява чрез две дистанционно управляеми камери, 3 чувствителни микрофона с голям обхват и два дисплея, монтирани в съдебната зала. Реципрочно е оборудвано и помещението в Следствения отдел.

Варненският апелативен съд разполага с тази съвременна техническа възможност от началото на 2014 г. и я използва многократно по наказателни дела. Тя доказа ефективността си при дистанционни разпити на свидетели с държави от и извън ЕС. В случаи, когато български гражданин е задържан и е с повдигнато обвинение за престъпление на територията на друга страна, в производството са разпитвани свидетели у нас - от съдебната зала във Варна. Осъществявани са разпити от разстояние и в България – на защитени и уязвими свидетели, на вещи лица. Съдии от Апелативния съд са убедени, че приложението на подобно аудиовизуално предаване може се разшири, особено в настоящата кризисна ситуация. Затова  инициираха аргументирано предложение, този вид връзка да бъде регламентиран в Закона за извънредното положение.

Видеоконференцията в този момент е в защита на обществения интерес, спазването на закона и правата на обвиняемите лица. Съдът имаше готовност да я приведе в по-широка употреба след въведеното извънредно положение в страната и наложените ограничения за разглеждане на неотложни дела.

Приоритет е опазването на здравето на всички участници в производството – страни по дела, съдии, съдебни служители и съдебната охрана.

За гарантиране на максимална безопасност, участниците в заседания и служителите на Съдебната охрана са снабдени с лични предпазни средства – маски и ръкавици. В залата на Апелативния съд е осигурено по-голямо разстояние между участниците, за да се намали прекият контакт. При необходимост, заседанията се прекъсват за дезинфекция, която се осъществява при стриктен график няколко пъти на ден.

Апелативният съд благодари за разбирането и сътрудничеството от страна на Окръжна прокуратура – Варна и Регионална дирекция Охрана на съдебната власт при осъществяване на връзка от разстояние. Ръководството на Окръжната прокуратура се отзова мигновено, създаде необходимата организация  и незабавно оказа пълно съдействие за техническото обезпечаване. Окръжният следствен отдел към Окръжната прокуратура е единственото звено в България извън София, което разполага със система за дистанционен разпит и участие в дела. Има възможност видеоконферентната връзка да се използва за нуждите на други съдилища. Днес техниката послужи и в работата на Варненския окръжен съд.