/ iStock/Getty Images
В Общината беше обявено частично бедствено положение
Причината за наводнението в Белослав е заради изхвърлени боклуци, съобщиха от Общината.

В началото на всяка година, със заповед на кмета се назначава комисия, която да констатира състоянието и проводимостта на деретата попадащи в и извън регулационните граници.

Обявиха частично бедствено положение в Белослав (ВИДЕО)

Предвид направените констатации се изготвя график за почистване и профилиране на деретата. Участъкът на дерето от чешма „Чучурките“ до м-ст „Авренска поляна“ отвежда води от водосбор с площ от над 4 кв. км., попадащ извън регулационните граници на града.

В този периметър попадат земеделски и горски територии. За намалената проводимост на участъка, са допринесли всички недобросъвестни граждани, които са изхвърляли своите отпадъци в дерето, в резултат на което се е образувало заприщване на проводимоста.

От публикуваният видео материал, ясно се виждат количествата нерегламентирано изхвърлени отпадъци, в т.ч. едрогабаритни, гуми, строителни и битови, които са попречили на безпроблемното отвеждане на водите, запушили са проводимостта на дерето и са допринесли за разрушението на приливната вълна.

Обръщаме внимание, че дерето е проектирано така, че да побере и отведе безпроблемно, през границите на населеното място, в пъти по - голямо количество вода, в сравнение с падналите 40 л./кв. м.

През 2020 г. Община Белослав извърши Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. "Иван Вазов" в регулацията на гр. Белослав. В най-кратки срокове предстои да започне изпълнението на обект „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и "Цар Самуил" в регулацията на гр. Белослав“.Ежегодно протичат мероприятия по почистване на дерета на територията на Община Белослав от нерегламентирано замърсяване с различни по вид отпадъци /в това число строителни, едрогабаритни, електрическо и електронно оборудване от домакинствата, автомобилни гуми и части от МПС-та, чрез допълнителни възлагания на външни изпълнители, притежаващи необходимата техника и лицензи за почистването, което коства изключително висок финансов ресурс за общината, извън одобрения бюджет за тази дейност.

Припомняме, че на 16 май в Общината бе обявено частично бедствено положение. Причините са интензивните валежи, които са повишили нивото на водите в отводнителен канал в града, както и пропадане на земни маси.

Нарушена е проходимостта на канала, а в района е унищожена зона за отдих. Имаше наводнени жилищни и обществени сгради.