Глобиха фирма, изхвърлила джибри на неразрешено място
Глобиха фирма, изхвърлила джибри на неразрешено място / снимка: Дарик Варна, архив

Варненска фирма е глобена за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. Става въпрос за джибри, изхвърлени от ЕТ „Станимир Сотиров - Веста 70", съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна.

През ноември са съставени пет акта. Сред санкционираните е и варненецът Реджеп Кисьов, глобен за замърсяване на атмосферния въздух с прах вследствие на дейности по смилане на дървени изрезки с мобилна дробилка.

Експертите от регионалната екоинспекция провериха 235 обектa във Варненска и Добричка област през ноември. От извършените 322 проверки, 235 са планирани, а 87 са извънредни. Най-много са проверките за контрол на качеството на атмосферния въздух и отпадъци - общо 150. През ноември е значителен броят и на проверките на защитени територии - 57 планови и 25 извънредни. За отстраняване допуснати нарушения са дадени 141 предписания.

През миналия месец са извършени две проверки по сигнали за бедстващи птици като и двата сигнала са основателни. Едната птица е пусната на свобода в подходящ за вида район, а другата в безпомощно състояние е настанена във варненския Зоопарк. Във връзка с четири предписания за поставяне на платформи /гнездилки/ за щъркели на електрически стълбове, предписанията са изпълнени.

Проверен е сигнал за сеч на дървета на територията на защитената местност „Снежанска кория". РИОСВ - Варна продължава да изяснява случая за фактическият извършител на сечта в защитената територия. При установяване на виновника ще бъде наложена глоба съгласно Закона за защитените територии веднага. Размерът на санкцията за това нарушение е от 1 000 до 10 000 лв.

През ноември в РИОСВ са изготвени пет решения за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и 108 становища за оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с оглед опазване на защитените зони. Издадени са 7 решения за необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения и 6 решения за необходимостта от Екологична оценка на планове и програми.

През месеца на Зеления телефон са постъпили 10 сигнала.