/ Окръжен съд Варна
На тържествена церемония пред Общото събрание на съдебната институция Елина Карагьозова и Стоян Попов встъпиха официално в длъжност  във Варненския окръжен съд. 

След проведен конкурс Елина Карагьозова се  назначава като „съдия в Търговско отделение“, а Стоян Попов - като „съдия в Наказателно отделение“.
 

Елина Карагьозова
Елина Карагьозова; Окръжен съд Варна

Съдия Карагьозова е започнала кариерата си като младши съдия в Окръжен съд Варна, след което е продължила развитието си като районен съдия в Провадия, а по-късно като съдия в Гражданско отделение на Районен съд-Варна.

Юридическата си кариера съдия Попов започва като районен съдия в Нови пазар, която продължава като съдия в Наказателно отделение на Районен съд-Варна. 

Председателят на Окръжен съд - Варна Марин Маринов връчи актовете за встъпване в длъжност и пожела на Карагьозова и Попов професионално развитие и късмет. Тържествената церемония уважиха административният ръководител на Районен съд Варна Ерна Якова и други магистрати от съдебната институция.