258,7 млн. лв. ще бюджетът на Варна през 2015 г.
258,7 млн. лв. ще бюджетът на Варна през 2015 г. / netinfo

258,7 млн. лв. е макрорамката на проектобюджета на Варна за 2015 г., която общинските съветници от финансовата комисия приеха и тя ще бъде предложена за гласуване на сесията на местния парламент в сряда. Сумата е с повече от 36 млн. лв. по-голяма от първоначално заложените пари миналата година.

Очакваните местни приходи през 2015 г. възлизат на 161,8 млн. лв., от които 74,6 млн. лв. от данъци и 59,6 млн. лв. от неданъчни приходи. Предвидената сума от делегирани от държавата дейности е 93,8 млн. лв. Община Варна очаква безвъзмездното финансиране от Европейския съюз за 120 млн. лв. по изпълнението на проекти, чиято обща стойност е 290 млн. лв. По ОП „Регионално развитие“ ще бъдат усвоени 74 млн. лв., по ОП „Околна среда” - 30,7 млн. лв.

Общината възнамерява да тегли заеми за финансиране на недопустими разходи и съфинансиране по европроекти – до 23,8 млн. лв., за мостово финансиране - до 17 млн. лв., за реконструкция на детски и спортни площадки – до 15 млн. лв., за ремонт на Юнашкия салон – до 1,8 млн. лв., за паркинги на бул. „Княз Борис I” - до 1,5 млн. лв., и за въвеждане на енергоспестяващи мерки в административната сграда на общината, в дома за стари хора „Гергана” и в две общежития – до 3,65 млн. лв.

Капиталовата програма възлиза на 56 млн. лв., като парите спрямо първоначалния и предложен за обществено обсъждане проектобюджет за увеличени с повече от 15 млн. лв. За основни ремонти и поддържане на уличната мрежа са предвидени 19,4 млн. лв., с облигационен заем от 15 млн. лв. ще бъдат построени и обновени общо над 233 детски и спортни площадки, Морската градина ще бъде благоустроена с 3,7 млн. лв, за ремонт на подземни комуникации са заложени 2,2 млн. лв., а ремонтът на Юнашкия салон ще бъде финансиран с кредит по програма „Джесика“ за 1,8 млн. лв.

Зам.-кметът Пейчо Пейчев определи бюджета като амбициозен, но реалистичен и насочен към гражданите на Варна от всички социални групи. Положителни оценки дадоха Янко Станев (СДС-ДА) и Станислав Иванов (ГЕРБ), а Таня Парушева („Нашият град“) коментира, че капиталовата програма е най-амбициозната в мандата на Общинския съвет.

Изпълнението на бюджета за 2014 г. към 31 декември е почти 242 млн. лв. Първоначалната макрорамка беше 222 млн. лв., а след актуализацията стана 229 млн. лв.

Съветниците от финансовата комисия гласуваха да бъде дадено предварително съгласие за започване на преговори с австрийското фирма "Ефкон АГ“ за откупуване на дела му в смесеното с Община Варна дружество, което отговаря за уличните камери и видеонаблюдението на Варна.