/ iStock/Getty Images
Община Търговище да кандидатства с проект по процедура "Патронажна грижа +" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Това предлага в докладна до Общинския съвет кметът Дарин Димитров.

Целта е да се удължат с 12 месеца мобилните здравни и социални услуги, които Общината предоставя по друг проект, приключващ в средата на април.

Започна кандидатстването в детските ясли в Търговище

Ще бъде запазен определеният за общината минимален брой на потребителите от 118 души. Целева група са: хора с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване; лица над 54 г., поставени под карантина заради COVID-19.

В рамките на до 2 часа дневно те ще получават медицински грижи, рехабилитация, психологическа подкрепа и консултиране в домовете си. Потребителите ще могат да разчитат на екипите по проекта и за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, както и на съдействие за заявяването на неотложни административни услуги.

По новата процедура е дадена възможност за адаптиране на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, към предизвикателствата, породени от COVID-19. Ще бъдат включени дейности, свързани с дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители и други.

Общинският съвет ще разгледа докладната на кмета на предстоящото заседание на 25 февруари. 
БТА