/ iStock/Getty Images
Приемат деца в 16 групи във всички четири ясли
Започна процедурата по кандидатстване за детските ясли в Търговище. До 31 март е срокът за редовния годишен прием след 1 септември, съобщиха от администрацията на кмета Дарин Димитров.

Приемът ще се извършва в общо 16 групи във всички четири детски ясли и яслената група в Детска градина "Пчелица". В тях ще бъдат приети 194 деца. С предимство при класирането ще бъдат деца и заявители с настоящ или постоянен адрес в Търговище от повече от една година.

Преференции се ползват и от: деца с починали родители; деца с трайни увреждания над 50 процента, деца на работещи родители, близнаци, деца с брат или сестра, посещаващи същата ясла и други, записани в Правилата за организиране на дейността на детските ясли и яслените групи.

По-ранната дата на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. Кандидатстването става на място в заведенията, подава се заявление по образец. С цел сверяване на посочените в него данни се представят и оригинали на удостоверението за раждане на детето, документ за самоличност на заявителя и документи, доказващи основания за предимство при класирането.

Образец на заявлението за кандидатстване, както и правилата, по които се извършва приемът, са публикувани в сайта на Община Търговище.