Зелена светлина за проекта “Севтополис"

Зелена светлина за проекта “Севтополис
Зелена светлина за проекта “Севтополис
Кметът на Община Казанлък Стефан Дамянов получи днес официално становище от министър Стефан Данаилов относно внесената от Общината в Министерството на културата докладна записка за проекта “Севтополис”.

В официалното писмо се посочва, че във връзка с инициативата за изграждане на кръгово язовирно съоръжение с многообразни културни функции и парково пространство около археологическите структури на Севтополис във водите на яз. “Копринка” и предвид значимостта на обекта за културното наследство на България и развитието на туризма в региона, се иска становище на Общината относно провеждането на международен конкурс.

Този конкурс ще даде възможност да се представят по-широк кръг възможни концепции за експониране на посочения археологически обект.

“Вашата позиция ще бъде от съществено значение за изготвянето на планово задание за подготовката и провеждането на конкурс, както и за определяне на конкретните ангажименти на държавата и общината по реализацията на проекта”, се казва в становището.

Министерството на културата е потърсило компетентното становище и на Националния археологически институт и музей при БАН и Центъра за тракология.

Кметът Стефан Дамянов е инициирал създаването на комисия от специалисти за изготвяне на становището, поискано от Министерството. Ще бъде сформиран и комитет от учени, общественици, деятели на културата и туризма от държавни, обществени и частни организации за подкрепа на проекта.