Депо за отпадъци
Депо за отпадъци / Снимка: БГНЕС
Символична първа копка за стартиране на проект за „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“ ще бъде направена на 14 юли от 15:00 часа на площадката на старото депо в местността „Мандра баир“ .

Изпълнението на техническата рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора ще допринесе за възстановяване на околната среда и предотвратяване на емисиите на парникови газове, както и ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени.  

Община Стара Загора подписа договор на 11 май за безвъзмездна финансова помощ по проекта като стойността е 7 221 537, 99 лева и покрива всички предвидени разходи за изпълнение на проекта. Продължителността на изпълнението му е 23 месеца.

След изпълнение на всички дейности по рекултивацията се предвижда всички засегнати имоти от площадката на старото сметище да са за трайно ползване като пасища.
 
Регионалният център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница, бе приведен в експлоатация преди три години  като част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Тя е изградена по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2011“.