/ община Стара Загора
Проектът „Водач в  експозицията на РИМ-Стара Загора” е одобрен от Министерство на културата по сесия „Финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства 2021 г.”.

Ще бъде създадена книга с версии на български и английски език, която ще представи музейната  експозиция и основните периоди от историята на Стара Загора.

Музеят в Стара Загора организира летни занимания за децата

Чрез богат снимков материал ще се акцентира върху най-забележителните експонати на музея.

Съдържанието ще бъде предназначено за широката публика, с модерен и атрактивен дизайн.
община Стара Загора