незаконни постройки
незаконни постройки / община Казанлък
Седем незаконни търговски обекта за хранителни стоки на ул.“Илинден“ №41 – 43 в кв.“Кармен“ в Казанлък ще бъдат съборени.

През следващата седмица ще започне разрушаването на самостоятелни постройки, за  които е установено, че собствениците или ползвателите им не притежават строителни книжа за постройките и продажба на хранителни стоки.

При извършени съвместни проверки за необходимите документи на сградите от представители на Община Казанлък, РУ „Полиция“ – Казанлък и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установен незаконният статут на сградите, по смисъла на Закона за устройство на територията, както и  нерегламентираната продажба на хранителни стоки.

Спазени са всички законови срокове по процедурата за уведомяване на собствениците / ползвателите по надлежния ред като връчване на констативни актове, заповеди за премахване и тяхното изпълнение и др. и през следващата седмица предстои събарянето на незаконните магазини.

Разходите за премахването, които ще направи Общината ще бъдат изискани за възстановяване по законовия ред.