/ iStock/Getty Images
Община Казанлък предлага социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Услугата се предоставя безвъзмездно за потребителите и може да се използва целодневно или почасово.

Това е първият дневен център, от този тип в Югоизточна България, с конкретна целева група хора с деменция, посочи тя. Дейността се реализира от екипа на Община Казанлък по втори етап на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ за предоставяне на новите социални услуги. Осъществява се по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд.  

Грижата за хората с деменция е изведена като национален и местен приоритет и е с огромна обществена значимост, коментира управителят на институцията Евелина Костова. В нашето съвремие броят на лицата с тази диагноза се увеличава и все повече хора се нуждаят от ежедневна грижа и подкрепа. Община Казанлък успя да отговори на тази потребност, като разшири мрежата си от социални услуги и добави тази услуга, в която да бъдат обслужвани индивидуалните нужди на хората с деменция и да бъде оказвана подкрепа на техните близки, обясни тя. 

По думите на Евелина Костова, дългосрочната цел на визията за хората с увреждания е те да получават комплексна и професионална грижа през деня, като по този начин се предотвратява до известна степен необходимостта от използването на резидентна социална услуга, при която пациентите са откъснати от обичайната си семейна среда. 

Услугите, предоставени от Дневния център, отговарят на всички ежедневни потребности на хората с различни форми на деменция, обясни Костова. Задоволяват се здравните, рехабилитационни и терапевтични нужди на потребителите и се организира приятно и ползотворно време, в което те имат възможност и за нови социални контакти. „ За да може да се разгърне пълният потенциал на хората, които са наши потребители, са организирани терапевтични дейности в ателиета по интереси. В момента, според потребителите, които посещават нашия център, сме организирали ателие по родолюбие и литература, ателие по музикална и арт терапия, кулинарен клуб и ателие по умения“, посочи Евелина Костова. 
Потребителите на услугата получават комплексна подкрепа от млад и ентусиазиран екип в състав от 16 специалисти и подкрепящи служители. В състава влизат социални работници, гериатричен специалист, лекар със специалност психиатрия, медицински сестри, рехабилитатор, трудови терапевти. 

На потребителите се осигурява и изхранване, като при необходимост, може да бъде доставена диетична храна за хора, които се нуждаят от по-специален хранителен режим, добави Костова. „За да бъдат облекчени в максимална степен потребителите и техните близки, Община Казанлък сключи договор за транспорт, с който потребителят може да бъде взет от дома си и да бъде върнат там, като по време на транспортирането го придружават специалисти от Дневния център“, отбеляза тя. 

Евелина Костова обясни, че центърът разполага с нова материална база, обзаведена и оборудвана с възможности за групова и индивидуална работа с потребителите. За техния  пълноценен и приятен престой има фоайе за приемане и изпращане, кухненски кът и трапезария, дневна за провеждане на разнообразни занимания и терапии, спални помещения, стая за персонала, кабинети за специалистите, стая за индивидуална работа или за усамотяване на потребител. Обособена е и зала за рехабилитация и психомоторика. На разположение са специално оборудвани санитарни възли, включително и самостоятелни такива към стаите за отдих, посочи тя. Дневният център разполага и с дворно пространство и градина. 

Новата социалната услуга се предоставя безвъзмездно на потребителите в рамките на Проекта в срок до 1 май 2023 година и те не заплащат такса, подчерта Костова. Дългосрочната цел на Община Казанлък е след приключването не проектните дейности, да бъде създадена нова социална услуга като държавно делегирана дейност, която да даде възможност на потребителите да продължат да ползват центъра и след изтичане на този период. 

„Много важно е да се каже, че социалната услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства може да се полза едновременно с механизма „Лична помощ“ и социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съответно целодневно или почасово“, подчерта Евелина Костова.

Лицата, желаещи да ползват услугата, трябва да притежават валидно Експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия или Национална експертна лекарска комисия или Протокол от лекарска консултативна комисия с определена диагноза „деменция“, посочи тя.  Заявление за ползване на услугата се подава в дирекция „Социално подпомагане“, като е необходимо настоящият адрес на потребителя да е на територията на община Казанлък, каза тя. 

Всеки, който желае да получи допълнителна информация, може да се обърне към екипа на Дневния център на телефони 0885 440 651 и 0882 836 669, или на място в институцията.
БТА