ремонт
ремонт / ТЕЦ Гълъбово
В Първи блок на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ успешно преминава плановият годишен ремонт. Ремонтните работи във въглищната централа започнаха на 11 август. Дейностите се извършват в срок.

В рамките на ремонтната кампания се извършва профилактика на оборудването и системите на Първи блок за осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация през предстоящия есенно-зимен сезон. Очаква се ремонтът да приключи на 30 август.

От 1 септември ремонтната кампания ще продължи с  Втори блок. Мощността ще бъде изведена от експлоатация за периода до 28 септември. Ремонтните дейности и на двата енергоблока са част от подготовката на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ за зимния сезон.