/ Контур Глобал Марица Изток 3
Централата повиши допълнително мерките за сигурност с оглед на заплахата от COVID-19, за да гарантира сигурността на служителите си и надеждната работа по производство на електроенергия
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност в условията на въведеното в страната извънредно положение заради заразата от COVID-19, с което допринася съществено за осигуряването на необходимите количества електроенергия за домакинствата и за работещите индустриални предприятия.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури 11% от електроенергията на страната през 2019 г.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е сред малкото централи в българската електроенергийна система, които могат да променят режима си на работа от минимална до максимална мощност многократно в рамките на деня. Тази гъвкавост е изключително важна за осигуряване на устойчивостта на енергийна система.

„Осъзнаваме високата отговорност, която имаме във времена на изпитания за българското общество. Създали сме необходимата организация за надеждно производство на електроенергия за нуждите на битовите потребители и онази част от бизнеса, която продължава да работи.

Взели сме всички необходими мерки за безопасността на служителите си, за да може електроцентралата да продължи да допринася за енергийната сигурност на страната“, заяви Красимир Ненов, изпълнителен директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ с мерки, за да гарантира надеждното производство на електроенергия 

Централата произвежда 11% от електроенергията, която се потребява в страната.
През последните седмици ръководството на електроцентралата предприе допълнителни мерки за безопасност във връзка със заплахата от COVID-19, с които се гарантират здравето на експлоатационния и ремонтния персонал.

Проведен бе инструктаж на служителите и всички подизпълнители, въведени бяха допълнителни ограничения за достъп и мерки за постоянна дезинфекция на централата и превозните средства за превоз на работещите в нея.

Ограничават персонала и взимат мерки срещу коронавируса на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ осигури допълнителни лични предпазни средства и създаде условия всички, които работят на територията на централата да работят при спазване на необходимата безопасна дистанция от поне 2 метра. На част от служителите, чиито функции позволяват това, беше дадена възможност да работят от домовете си.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.

Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната.

Експерти от САЩ с методи за използване на въглищата в „Мини Марица-изток”

Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).