/ „Мини Марица-изток“ ЕАД
От днес достъпът на външни лица в сградите на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД е прекратен
От 17 март до 31 март се прекратява работата по откривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД, а добивните участъци продължават да работят, съобщиха от дружеството.

Кметът Живко Тодоров обяви нова социална услуга и телефон за доброволци

Това бе решено на днешното заседание на оперативния щаб за мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19, който бе сформиран в дружеството. Мярката няма да доведе до проблеми с ритмичното снабдяване с въглища на ТЕЦ от комплекса.

Организират доставка на храни и лекарства за възрастни хора в Стара Загора

В момента „Мини Марица- изток“ ЕАД разполагат с достатъчно количество разкрити въглища, които обезпечават работата на топлоцентралите от комплекса. За създаване на добра методика на превенция в минния комплекс, предвид обявеното извънредно положение в страната, оперативният щаб ще бъде в пряка връзка с Областния оперативен щаб в Стара Загора.

Детска млечна кухня в Стара Загора продължава да работи

Предприемат се различни форми за неприсъствие на работа, целящи минимизиране броя на необходимия персонал за нормалното протичане на дейността на комплекса и осигуряване на нормалните доставки на въглища за централите.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Постъпваме отговорно към хората и тяхното здраве

От днес достъпът на външни лица в сградите на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД е прекратен.