Съветът на дарителите на ОДФ се отчита
Съветът на дарителите на ОДФ се отчита / Dariknews.bg, архив

Съветът на дарителите на фондация "Обществен дарителски фонд" ще проведе открито заседание.

На заседанието ще бъде представен отчет за дейността на Фонда за 2011г. Ще се обсъдят целите и основни насоки за развитие на организацията.

В изпълнение на своята мисия Фондът работи за развитие на филантропията в Стара Загора и региона чрез насърчаване на дарителството и обединяване усилията на гражданските организации, местните власти, институции и бизнес среди.

Фондът стимулира и подкрепя финансово и организационно граждански инициативи и подкрепя проекти в различни сфери на живота, съответстващи на местните нужди.

Заседанието ще се проведе на 25 октомвриот 18 часая
в Младежки дом.